FANDOM


Barok
Sajkowski barok
A.Sajkowski, Barok
Tutuł Barok
Autor Alojzy Sajkowski
ISBN 83-02-03413-4
EAN
Wydawca WSiP
Data wydania 1987
Miejsce Wydania Warszawa
Seria Biblioteka "Polonistyki" pod red. Bolesława Farona


Spis treści:Edytuj

Kultura barokuEdytuj

Spór o barok
Główne cechy baroku
Manieryzm
Rokoko
Europa po soborze trydenckim (polityka - nauka - mistycyzm)
Barok w Europe (sztuki plastyczne)
Teatr hiszpański - opera włoska
W służbie metafory i konceptu
Barok w Polsce ( sztuki plastyczne)
Piśmiennictwo okresu baroku w opinii historyków literatury
Literatura barokowa w Polsce
Liryka
Dramat
Epika historyczna
Proza
Opera i teatr włoski w Polsce
Życie teatrem

MateriałyEdytuj

I. Barokowa wiedza o człowieku
Pod znakiem "dowcipu" i metafory
Obce inspiracje sztuki polskiej
Sztuka i widowiska artystyczne w Polsce
II. Barok w opinii potomnych